Turbosiklon Sistemleri

Turbosiklon Sistemleri

TurboSiklon’lar, suda bulunan sudan ağır partikülleri, sisteme girmeden önce ayıran bir seperatördür. Hidrosiklonlar derin kuyu veya içerisinde kum, çakıl ve sudan ağır partikülleri bulunduran sularda ön filtrasyon da kullanıkmaktadır. TurboSiklon’lar minimum basınç kaybı oluşturarak maksimum verimde çalışmaktadır. Tüm filtrasyon sistemler de, ön filtrelemede manuel veya otomatik olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Giriş / Çıkış çapları 2” ile 8” aralığında değişmektedir. 5 m3/saat ile 230 m3/saat arasında kapasitelerde modellere sahip olan TurboSiklon serisi hidrosiklonlarımız, paralel bağlantılar yapılarak daha yüksek tonajlarda da imal edilebilmektedir.

Çalışma Prensibi: Hidrosiklon girişinden (1) giren su içinde bulunan sudan ağır (2) partikülleri, hidrosiklonun (3) gövde üzerinde bulunan silindirik çeperine teğetsel girer. Silindirik çeperde belli bir hıza ulaşan su (4) merkezkaç (santrifüj) bir kuvvet oluşturur. Oluşan bu kuvvetin etkisiyle, sudan ağır olan (2) partiküller hidrosiklonun daralan (5) konik kısmından aşağı düşerek, (6) biriktirme haznesine ulaşır. Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle sudan ağır olan partiküller biriktirme haznesine düşerken, (2) partiküllerden ayrılmış olan temiz su ise (7) çıkış borusundan sisteme iletilir. Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen TurboSiklon serisi hidrosiklonlar mükemmel silindirik çeper ve konik gövde dizaynı sayesinde maksimum verime ulaşarak filtrasyon etkinliğini arttırmaktadır.

Hidrosiklonlarda basınç arttıkça verim de artmaktadır.